Żaluzje napędzane silnikiem elektrycznym ECONOFROST

Obraz narzuty nocnej Econofrost napędzanej silnikiem elektrycznym
Obraz silnika elektrycznego Econofrost

Elektrycznie sterowane rolety silnikowe łatwo łączą się z systemem zarządzania energią w sklepie. Po zaprogramowaniu zgodnie z twoimi kryteriami nie ma potrzeby ręcznego ich wyciągania i wycofywania.

Ponadto elektryczne osłony nocne są połączone z 48 stopami działającymi z jednego silnika. Do tej konfiguracji praktycznie nie są potrzebne żadne części!